maandag 30 maart 2015

De VVD als het toppunt van domheid en slechtheid

Op Joop.nl lijkt men aartsvijand Wilders wel vergeten: de laatste tijd wordt elke dag de hele site volgespamd met uiterst felle anti-VVD-artikelen. Alle pijlen zijn en blijven op de VVD gericht alsof we nog steeds vlak voor de verkiezingen zitten (en sommige reageerders verklaren dan ook plechtig dat de VVD niets beter is dan de PVV/nazi’s zoals ook Israël nog erger dan IS of de nazi’s zou zijn). Eerst schoot iedereen op Joop van de ene totale verontwaardiging in de andere totale verontwaardiging bij de lange rij van langskomende frauderende VVD’ers (met ronkende titels van stukjes van opiniemakers als ‘De VVD en het failliet van democratisch Nederland’) en daarna werd vooral Zijlstra het mikpunt vanwege zijn twee proefballonnetjes inzake asielbeleid en aanpak van dictaturen (met titels van stukjes van opiniemakers als ‘Asielplannen VVD raken kant noch wal’, ‘Opzichtige domheid van Halbe Zijlstra’, ‘Zijlstra helpt Al-Qaeda een handje’ en een 'nieuwsbericht' als 'Vriend van dictators'). Zeker bij de applausmachine der reageerders lezen we steevast de opvatting dat elke VVD’er corrupt is, dat de VVD door en door racistisch is (titel van een stuk van een opiniemaker: ‘Top 3 racistische uitglijders van Mark Rutte’) en alle buitenlanders dood wil en dat de VVD zelf een dictatuur wil.

Als men telkens al die even uitzinnige als kwaadaardige karikaturen van een partij als de VVD ziet langskomen, dan moet men wel aan de (nazi-)filosoof Carl Schmitt denken die onder meer betoogde dat politiek over vriendschap en vijandschap gaat. En de politiek van Joop is duidelijk onder meer de VVD tot vijand maken. Om vervolgens de haat te voeden ontmenselijk je de vijand: je presenteert je politieke vijand als een monster. Dus wordt de VVD door de Jopers stelselmatig gedemoniseerd door elke VVD’er elke menselijkheid te ontzeggen (zelfs de vriendelijke Rutte ontkomt er niet aan: zo luidt de titel van een stukje van een opiniemaker: ‘Beste Mark, wees wat meer mens’). 

Laten we even naar Zijlstra’s twee proefballonnetjes kijken en de hysterische reacties erop door de Jopers. Een typische reactie is die van vaste reageerder Frank Lenssen die als volgt reageert op het artikel ‘VVD-plan asielzoekers lijkt op beroemde satire’: 
“Mooi dat een echte intellectueel, iemand met een brede horizon, het letterlijk levensgevaarlijke en mensonterende (en criminele) simplisme van de VVD via Jonathan Swift aan de kaak stelt.
De vraag is of er enig VVD'er is (of verwant politicus/verantwoordelijke) die er überhaupt ook maar een iota van begrijpt.
Volgens mij zijn lieden als Zijlstra, Blok, Rutte, Azmani, Dekker, Schippers, en ja, ook Heleen Dupuis (zij vooral) niet in staat tot zo iets menselijks als serieuze gewetenstoetsing, dit in tegenstelling tot Winsemius en Voorhoeve.
Toch doet diezelfde weerzinwekkende club het heel goed in 'de pailingen'. Wat dan weer een en ander over een groot contingent Nederlandse kiezers zegt.”
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/31452_vvd_plan_asielzoekers_lijkt_op_beroemde_satire/

Een paar dingen vallen op. Allereerst een hoop demonisering van de VVD (het zou een weerzinwekkende, mensonterende en criminele partij van onmenselijke wezens zijn) en in het verlengde ervan van een groot deel van de Nederlanders omdat zij op de VVD stemmen en daarmee zelf geen haar beter zijn. Wat ook opvalt is dat de VVD’er per definitie oerdom zou zijn die zo in schril contrast met de ‘intellectueel’ zou staan waarbij die domheid en slechtheid eigenlijk samenvallen zoals de intellectueel klaarblijkelijk simpelweg iemand is die zijn geweten kan raadplegen. Zoals ik al in mijn eerste artikel op dit blog schreef: linkse mensen geloven dat “andersdenkenden zowel intellectueel als moreel inferieur zijn: andersdenkenden verwarren hun persoonlijk belang en daarmee hun eigen, kortzichtig perspectief met de Waarheid” (http://gebandvanjoop.blogspot.nl/2015/03/800x600-normal-0-21-false-false-false.html).

Zo denkt ook Frank Lenssen erover: de VVD’er is kortzichtig terwijl de intellectueel (dat is uiteraard de linkse mens) dankzij zijn ‘brede horizon” een geweten heeft en daarmee waarlijk menselijk is. Wat hij eigenlijk bedoelt is dat de linkse mens meer diepgang in de zin van moraal heeft (de moraal is immers iets metafysisch): de linkse mens houdt vast aan het moreel juiste (waardoor hij ook schone handen houdt, bv. door de vluchtelingenstroom niet in te dammen). Maar politiek gezien is juist links kortzichtig en is rechts veel intellectueler in de zin van het hebben van een brede of doordachte visie. De situatie met Zijlstra’s opvattingen over vluchtelingen en dictaturen is in wezen identiek met die van ontvoeringen. Europa kiest meer de ‘menselijke’ dus linkse benadering door bij een ontvoering door terroristen altijd met de ontvoerders te gaan onderhandelen om de eigen burger levend vrij te krijgen. De VS c.q. rechts vindt dit Europese beleid echter kortzichtig: het voelt ook wel die aandrang om losgeld te betalen (ook rechts heeft een geweten!) maar het heeft behalve geweten en emotie ook verstand en acht het onverstandig om losgeld te betalen omdat je zo ontvoeringen lucratief en dus populair maakt waardoor je de ellende alleen maar vergroot. Hetzelfde geldt voor de groeiende groep vluchtelingen die in gammele en propvolle bootjes de Middellandse Zee oversteken en dan vaak verdrinken. Dat blijven ze volgens de VVD alleen maar doen omdat wij hen blijven redden en opvangen: onze menselijkheid helpt zo de catastrofe in stand houden (in lijn met de spreuk ‘de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen’). En sowieso kunnen we voor de kosten om één gezin hier op te vangen er wel 50 in de regio opvangen, zodat we ook veel meer vluchtelingen kunnen helpen door de Europese grenzen te sluiten. Overigens, misschien is dit niet waar en blijven de vluchtelingen toch wel komen, maar het is opvallend dat zelfs de meest ‘intellectuele’ opiniemakers en reageerders op Joop.nl de rechtse redenering niet eens inhoudelijk onderuithalen omdat ze hem nimmer uberhaupt presenteren: links is zo kortzichtig (en dus zo ‘onintellectueel’) dat het deze redenering niet eens blijkt te kunnen volgen! Hun enige argument is: wat de VVD voorstelt is onmenselijk en dus is het een onzalig, satanisch plan dat in de felste bewoordingen moet worden verworpen.

Hoe dit filosofisch in elkaar steekt (met Max Webers’ contrast tussen Gesinnungsethik en Verantwortungsethik) heb ik al uitgelegd in het al genoemde artikel http://gebandvanjoop.blogspot.nl/2015/03/800x600-normal-0-21-false-false-false.html. En hetzelfde geldt voor Zijlstra’s opvatting dat we beter met dictaturen kunnen samenwerken om zo geleidelijke verbeteringen tot stand te brengen. Zo heb ik altijd wel geloofd dat bv. Saif Kadhaffi, de zoon en gedoodverfde opvolger van dictator Muammar, oprecht de mensenrechten in Libië wilde verbeteren. Maar daar is door de opstand en dood van Khadaffi niets van terechtgekomen: het land glijdt nu af naar de radicale islam die minderheden simpelweg uitroeit en de mensenrechten helemaal niet eerbiedigt. En sowieso hebben de dictators niet zo veel mensen vermoord als dat de burgeroorlogen om die dictators ten val te brengen kosten. Ook daarover schreef ik al: “Links vindt dat de waarheid altijd moet worden gezegd, ook als die schoffeert of de samenleving in een burgeroorlog stort (dat is die Gesinnungsethik, zoals links ook vindt dat een dictator als Assad moet worden afgezet, ook als dat miljoenen doden vanwege de onvermijdelijke burgeroorlog als gevolg heeft).” (http://gebandvanjoop.blogspot.nl/2015/03/800x600-normal-0-21-false-false-false.html). Uiteraard is dit een complexe discussie (ik zeg niet dat links of rechts gelijk heeft), maar in plaats van die discussie inhoudelijk en met respect voor andersdenkenden aan te gaan, vind je bij Joop louter inhoudsloze veroordelingen van de VVD want bij Joop komt men gewoonweg niet verder dan de verontwaardiging van hoe haalt de VVD het in zijn hoofd om ‘vriend van dictators’ te willen zijn? Bij zo’n kortzichtige blik kan de conclusie dan ook niet anders luiden dan dat de VVD zelf net zo slecht is als die dictators, waarmee men dan impliciet ook nog oproept tot een gewapende opstand tegen de VVD…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten