vrijdag 25 september 2015

‘Uw privacy is bij ons in goede handen’

Vooruitlopend op een artikel over privacy, wil ik alvast een korte opmerking maken over een mijns inziens hele wonderlijke en onjuiste opvatting over privacy bij zowel overheid als media. Immers, de ene privacyschending blijkt zogenaamd niet de andere privacyschending te zijn.

Bij de escalatie van privacyschendingen en privacyinperkende maatregelen die de overheid de laatste jaren over de burger uitrolt, hoorde ik toenmalige minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten, daarover eens zeggen: ‘de burgers hoeven zich geen zorgen te maken: privacy is bij de Nederlandse overheid in goede handen’. Het curieuze is dat hij hiermee suggereert dat privacyschending pas privacyschending is als de overheid hun verzamelde gegevens van de burgers aan derden doorspeelt en dat de burgers alleen dat laatste vervelend zouden vinden. Hij lijkt aldus te zeggen: ‘het is waar dat de overheid steeds meer iedereen in de gaten houdt maar het is normaal en geen privacyschending dat de overheid heimelijk haar burgers 24 uur per dag bespiedt; waar het om gaat is dat de burger zich geen zorgen hoeft te maken dat de overheid de privacy van de burger schendt door bv. zijn inkomen aan zijn buurman of zijn bezochte pornosites aan zijn moeder door te spelen’. Dat laatste is al een leugen: alle aangelegde databases, van de bezochte websites tot vingerafdrukken, worden om de haverklap gehackt door derden en op straat gegooid (de eerste keer misschien in de VS of GB, maar het lijkt me ondenkbaar dat de Nederlandse overheid het beter voor elkaar heeft qua beveiliging) en ook speelt Nederland expres voortdurend gegevens van haar burgers door aan bv. de VS om door middel van het principe ‘voor wat hoort wat’ ook zelf betere inlichtingen te kunnen krijgen. Maar wat minstens zo erg is is het vreemde, nieuwe en bovenal totalitaire principe dat privacyschending geen privacyschending zou zijn als de verzamelde gegevens bij de Nederlandse overheid zouden blijven. Vroeger mocht de Staat hooguit je brieven openen als je werd verdacht van een strafbaar feit: nu opent de overheid alle brieven van iedereen en dat is – wat de Staat ons ook wil doen geloven – gewoon privacyschending (ook als de overheid de inhoud van die brief niet zomaar voor de lol aan je buurman doorspeelt).

Maar deze gekkigheid en leugens blijven niet beperkt tot Opstelten of de Nederlandse Staat: de media blijken dezelfde bizarre definities te hanteren. Niet alleen besteden de media nauwelijks aandacht aan de snel opgebouwde massasurveillance door de Nederlandse Staat, tegelijkertijd worden de Nederlandse media niet moe te berichten over de privacyschendingen door de Amerikanen omdat die zich ook enige toegang hebben verworven over bv. dataverkeer van de Europeanen. Het wrange is nu dat Snowden aldoor heeft beweerd dat de Europese inlichtingendiensten nog veel erger zijn dan de Amerikaanse in hun grootschalig afluisteren van de burger (waarbij hij met name de Britse GCHQ noemde maar Nederland doet er weinig voor onder: we zijn al nr. 1 afluisternatie ter wereld qua telefoonaftappen en de Nederlandse Staat heeft zichzelf inmiddels ook een wet gegeven om in navolging van onder meer Groot-Brittanie al het internetverkeer van haar burgers te kunnen onderscheppen). Maar daar hoor je bijna nooit iets over in de media (bij toeval vond ik bij het schrijven van dit artikeltje deze zojuist gepubliceerde bevestiging alsof het om nieuws zou gaan: http://www.volkskrant.nl/buitenland/-britse-inlichtingendienst-volgt-alle-internetgebruikers~a4150011/): blijkbaar achten de Nederlandse journalisten het geen probleem als de Nederlandse overheid al haar burgers heimelijk afluistert maar ontsteekt men slechts in woede als ook de Amerikanen iets van ons komen te weten. Eerst dacht ik dat dit de bekende linkse VS-haat is (alles wat de VS doen is fout en als wij dat ook doen is het opeens een stuk minder erg), maar nu begrijp ik opeens dat de Nederlandse media dezelfde gekke privacyopvatting hanteren als Opstelten: het is normaal dat de Nederlandse overheid al haar burgers bespioneert maar ze moet ervoor waken dat ‘derden’ (zoals de VS) gegevens over die burgers krijgen. Het ontluisterende dossier van massale privacyschending door de overheid geeft opnieuw aan hoe de politiek en de media twee handen op één buik zijn geworden (zie daarover ook http://gebandvanjoop.blogspot.nl/2015/09/geenpeil-en-de-mediacratie.html).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten