woensdag 27 mei 2015

Hells Angels, Marokkanen en de bedreiging van de rechtsstaat

Op twitter reageer ik vaak op gebeurtenissen en tweets door naar mijn artikelen hier te linken. Uiteraard doe ik dat in de hoop om publiek naar deze blog te trekken, maar je kunt omgekeerd in die actuele gebeurtenissen of tweets ook bevestigingen zien van wat ik hier al in mijn artikelen schreef. Zo las ik dat de minister van V&J, Van der Steur, ten strijde trekt tegen de Outlaw Motorcycle gangs (OMG’s) want hij laat “de rechtsstaat niet bedreigen”. Maar in werkelijkheid is het Van der Steur zelf die de rechtsstaat bedreigt. Net als zijn voorganger Opstelten wil Van der Steur alles wat hem niet zint “keihard aanpakken”, hetgeen helaas altijd wel ten koste van de rechtsstaat gaat maar dat maakt hem of de meerderheid van de Nederlanders niet uit: als ‘kleine’, gedegenereerde mensen verlangen we naar veiligheid (en comfort) en willen daarvoor graag al onze vrijheid inleveren (in tegenstelling tot de ‘echte’ mens die naar zijn wezen – dat is de vrijheid – leeft en liever sterft dan dat hij in een fluwelen slavernij wordt geleefd). Dit is zo’n voorbeeld dat bevestigt wat ik http://gebandvanjoop.blogspot.nl/2015/04/de-vernedering-van-de-rechtsstaat-en-de.html al schreef. Zoals ik daar schrijf is de rechtsstaat een liberale liefhebberij en is het conservatisme (en z'n ‘zwijgende meerderheid’) sowieso tegen de rechtsstaat (omdat men orde en veiligheid belangrijker vindt dan de vrijheid en rechten die door de rechtsstaat worden beschermd), maar dat maakt het wel tot een gotspe dat nota bene een zeer conservatieve minister meent de rechtsstaat te beschermen. Criminele motorclubleden overtreden de wet maar de steevast zeer conservatieve ministers van Veiligheid en Justitie treden telkens de rechtsstaat met voeten.

Immers, de rechtsstaat geeft rechten en vrijheden aan het individu die daarmee vooral grenzen aan de macht van de overheid stelt. Om ook te voorkomen dat individuen elkaars rechten en vrijheden schenden, verbiedt de wet crimineel gedrag – en een liberaal verwerpt ‘victimless crimes’ zoals drugsgebruik: een misdrijf zou iets moeten zijn waardoor de een (opzettelijk) een ander schaadt of bedreigt in diens vrijheid, leven, veiligheid of goed – waarna de straf in een rechtsstaat pas volgt nadat de rechter het feit en de schuld van de dader heeft vastgesteld. In het geval van een OMG nu is er sprake van een vriendenclub van mannen die het niet zo nauw nemen met de wet. Veel leden van OMG’s hebben daarom een strafblad en als vriendenclub kunnen leden ook samen misdaden plegen of kan de een de ander helpen bij een misdaad c.q. het voor de politie verbergen van bewijs: dat maakt zo’n OMG een soort criminele organisatie en wil het OM van ze af maar het probleem van het OM is dat die misdaad niet top-down georganiseerd is zoals bij de maffia zodat de rechter zo’n OMG moet vrijspreken voor georganiseerde misdaad. Het is simpelweg waarschijnlijk ook gewoonweg niet zo dat zo’n OMG in het leven is geroepen om misdaden te plegen: zelfs een vereniging van criminelen hoeft nog geen crimineel oogmerk te hebben, hoe vaak ze ook samen misdaden plegen. Wat hier aan de hand is is dus niet gebrek aan bewijs maar dat een OMG ook gewoon geen criminele organisatie is. Een OMG is zo beschouwd een typisch Amerikaans fenomeen: in plaats van een georganiseerde, hiërarchische organisatie, kenmerkend voor de katholieke kerk en Europa (en dus de Italiaanse maffia), is een OMG een vereniging van autonome individuen zoals het liberalisme überhaupt een gemeenschap ziet als een vereniging van autonome individuen. Maar dat maakt zo'n structuur zo ongrijpbaar voor het (eveneens liberale) strafrecht omdat dat niets met de vereniging kan als die geen crimineel oogmerk heeft. Het is in feite dezelfde moeilijkheid als met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland: de meeste jonge mannen in die gemeenschap zijn in aanraking gekomen met de politie en als een lid van de Marokkaanse gemeenschap door de politie wordt ingerekend of gezocht dan proberen andere leden de belaagde te helpen of te verstoppen. Net als een OMG toont de Marokkaanse gemeenschap weinig respect voor onze wetten of normen en hanteren zij liever hun eigen wetten en normen. En in beide groepen geldt er een soort zwijgplicht omdat praten met de politie als verraad wordt gezien. Als je zo’n OMG zou veroordelen als criminele organisatie dan zou je in feite ook de Marokkaanse gemeenschap moeten veroordelen als criminele organisatie.

De rechtsstaat laat dat echter niet toe: noch een OMG noch de Marokkaanse gemeenschap is een criminele organisatie – het zijn hooguit asociale gemeenschappen met veel criminele leden – en het enige wat je dan kunt doen als rechtsstaat is de individuele leden vervolgen zodra die een misdaad plegen. Uiteraard is dat frustrerend, juist omdat de leden van die gemeenschappen elkaar helpen en zo het werk van politie en justitie heel moeilijk maken. Om die reden zou het OM er ook niet in slagen hun vinger achter de ‘mocro-maffia’-aanslagen te krijgen. Marcouch pleit daarom bv. voor meer Marokkaanse politieagenten omdat voor hen de Marokkaanse gemeenschap minder gesloten is. Maar voor veel politici is dit niet genoeg: de PVV wil gewoonweg minder Marokkanen en het OM wil gewoonweg helemaal geen OMG’s meer. En zeker in het geval van de OMG’s wil de overheid nu in feite de rechtsstaat buiten werking stellen om de OMG’s toch te kunnen weren, ook al zijn die door de rechter vrijgesproken omdat ze gewoon onschuldig zijn! Nogmaals, individuele leden zijn vaak wel schuldig aan allerlei misdaden, zodat je die dan kunt vervolgen, maar omdat het geen georganiseerde misdaad betreft biedt de rechtsstaat geen grond om de OMG als zodanig te kunnen verbieden of weren (de rechtsstaat geeft juist het recht op vereniging). Van der Steur wil nu de rechtsstaat opzij zetten door het civiele of bestuursrecht voor zijn doelen te misbruiken. Ja, ‘misbruiken’, want het civiele of bestuursrecht is helemaal niet bedoeld om criminaliteit in te dammen: daarvoor hebben we het strafrecht. En als de strafrechter iemand of een vereniging vrijspreekt dan dient de overheid die iemand of vereniging gewoon verder met rust laten: in een rechtsstaat grijpt de overheid pas in als iemand een strafbaar feit pleegt (dat maakt bv. ook die massale privacyschendingen door de overheid tot een ondermijning van de rechtsstaat die immers het recht aan elke burger geeft om als het ware niet bespied te worden c.q. met rust gelaten te worden zolang de overheid geen concrete verdenking heeft dat die burger een strafbaar feit heeft gepleegd).

Zo’n civiele aanpak zal berusten op de bescherming van de ‘openbare orde’, maar daar krijg ik eerlijk gezegd altijd jeuk van: de massa vindt immers alles ‘schokkend’ en dus in strijd met de openbare orde wat van de eigen norm of moraal afwijkt zodat we dan wel alles kunnen gaan verbieden waar iemand vanuit zijn eigen moraal tegen is. Zo wordt ook de vrijheid van meningsuiting – een fundament van de rechtsstaat – aldoor bedreigd doordat velen het niet kunnen hebben als er meningen worden geuit die ‘schokken’ maar zoals het EHRM heeft bevestigd dient het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting juist om onder meer de uiting van schokkende meningen te beschermen (want het uiten van meningen die iedereen leuk vindt hoef je niet te beschermen). En zo’n bestuursrechtelijke aanpak (bestuursrecht gaat over de relatie tussen burger en overheid) betekent in feite het leven van zo’n OMG onmogelijk maken op allerlei oneigenlijke gronden. De overheid past dit ook toe om bv. alle (strafrechtelijk nog altijd legale) prostitutie de illegaliteit en daarmee in handen van criminelen in te drijven: zo werden honderden legaal en veilig werkende prostituees in Utrecht op straat gezet op basis van een bestuursrechtelijke (en nog altijd geheime) rapportage waarin veel signalen van mensenhandel zou zijn vermeld maar waarin geen enkel bewijs voor dwang of mensenhandel is geleverd. Dat laatste maakt niet uit omdat het hier bestuurs- en geen strafrecht betreft: er wordt dan ook niemand veroordeeld maar de bordelen worden wel gesloten omdat hun vergunning om prostitutie te faciliteren wordt ingetrokken. Duitsland zou al op een dergelijke manier de OMG’s weren, ook als ze niemand strafrechtelijk kunnen veroordelen. Maar dit is misbruik van het bestuursrecht: een vergunningensysteem is niet bedoeld om alle vergunningen in te kunnen trekken en zo de hele groep, inclusief de niet-criminelen, te weren omdat je de rotte appels binnen de groep strafrechtelijk niet veroordeeld krijgt. Het is in feite toepassen van de bekende NIMBY-strategie: het is weliswaar niet verboden maar we weren het toch in onze eigen gemeente waardoor men de geweerde groep het hele land door jaagt. En het opent ook de weg voor bewegingen als de PVV om op vergelijkbare wijzen bv. alle Marokkanen te kunnen gaan weren. Want met al dit soort dingen geldt de bekende vers: ‘toen het de Joden waren zweeg ik want ik was geen Jood, toen het de vrouwen waren, etc’: schending van de rechtsstaat om bv. die enge bordelen of motorbendes te sluiten opent de weg om – en je weet niet wat voor regeringen we nog gaan krijgen – ook zaken te sluiten die jouzelf dierbaar zijn. Daarom is het beter om principieel een streep te trekken rondom de rechtsstaat en het niet te accepteren dat die wordt ondermijnd, ook niet om een hardnekkig probleem zoals mensenhandel of geweld door OMG’s op te lossen.

4 opmerkingen:

 1. Mooi stuk! Stuur eens een stuk aan een krant, je talent blijft anders onopgemerkt. Uiteraard zal je daarvoor iets bondiger moeten schrijven en hier en daar iets genuanceerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dankjewel voor het compliment en de constructieve kritiek, Anoniem!

  Een probleem voor het aanbieden van een artikel aan een krant is dat die volgens mij geen anonieme inzendingen accepteert terwijl ik toch liever anoniem blijf. Het is immers mijn ervaring dat heel veel mensen – zeker linkse mensen – geen andere mening dan die van henzelf tolereren (zie ook mijn ervaringen met linkse blogs waarop de naam van mijn blog is gebaseerd), zodat je altijd vijanden maakt zodra je onder een echte naam meningen publiceert. Dat zou nog niet zo erg zijn als je je brood verdient met je schrijven en dus het publiceren van je meningen, maar ik heb maar een gewoon baantje en het verbinden van mijn naam aan mijn artikelen zou mij kunnen schaden, bv. op het werk of bij sollicitaties (menig werkgever googelt de kandidaat). Niet voor niets is het een oude wijsheid dat je beter niet over religie of politiek spreekt met vreemden (als je tenminste geen ruzie wilt). Maar zelfs als ik mijn echte naam eronder zou zetten, zal geen krant iets in mijn artikelen zien. Ik heb wel eens een artikel aangeboden aan een paar kranten maar ik heb niet eens een reactie ontvangen. Ik vermoed dat mijn invalshoek te filosofisch of historisch is om aansprekend genoeg te kunnen zijn voor een breder publiek waardoor kranten geen interesse hebben (maar ik zal voor de grap eens De Correspondent tweeten, al heeft zo’n Rob Wijnberg nog nooit op een tweet-reactie van mij gereageerd).

  Je hebt waarschijnlijk gelijk dat het wel wat bondiger en genuanceerder mag. Het heeft ermee te maken dat ik vooral de lezer wil prikkelen met interessante ideeën (zoals ik dat zelf ook wil als lezer): daarom wil ik een interessant idee vaak graag toch even vermelden, ook als zo’n ‘terzijde’-overweging niet noodzakelijk is om tot de conclusie te kunnen komen, en neig ik naar enige provocerende radicaliteit of polemiek om de kans te vergroten dat ik de lezer prikkel. Niets voor niets stel ik de mogelijkheid om te reageren open, zodat eenieder is uitgenodigd om mijn verhaal te nuanceren of tegenargumenten te geven. Maar het zou heel goed kunnen dat dit zo helemaal niet werkt en ik me beter een andere stijl kan aanmeten. Overigens, ik zou ook de structuur e.d. kunnen verbeteren, maar zoals een vrouw ook geen make-up op doet als ze binnen blijft besteed ik weinig aandacht aan de verzorging zolang de kans dat iemand het leest klein is.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. ha ha Hallo Alex,

  nou ik lees het nu wel. Idd via jouw tweets bij #filokwintet . Jouw bericht over jezelf spreek me zeer aan. Ik herken mezelf daarin. Ik zeg dat ik links ben, maar sinds de revolte van Fortuyn, is links door de mand gevallen. Men is niet uit op de verheffing van het volk. Alles draait weer om de egootjes (e-gootjes) .
  Mensen die ik hoog had zitten. Paul Rö , Marcel v D en anderen. Ik neig naar rechts. Een afwijking naar rechts...;-). Je schrijft verdomd goed. Als is het soms miss wat wijdlopig, maar gezien de vlotheid waarmee ik het lezen kan (als dyslect) compenseert dat.Maw, je hebt er een 'fan' bij .

  Zo dit even kort.
  Ga zo door!

  Van dit (jij dus...en ik zelf een beetje) moet de maatschappij het hebben. Vrijdenkers ongebonden aan niemand, behalve jezelf met je geweten .
  Ferme Groet,
  Duco

  BeantwoordenVerwijderen